Privatlivspolitik

Her kan du læse, hvordan vi i Hartmanns A/S håndterer personoplysninger.

Dataansvarlig

Hartmanns A/S er dataansvarlig, og vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:
Hartmanns A/S Lautrupvang 4A 2750 Ballerup.
Vi har en udpeget databeskyttelsesrådgiver. Denne kan kontaktes på dpo@hartmanns.dk

Vi behandler følgende persondata i forbindelse med løsning af vores opgaver behandler vi almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • CPR-nummer – bruges internt til identificering af den enkelte person samt udbetaling af løn
 • Kontaktinformation herunder e-mail og telefonnummer
 • CV (udarbejdet af dig selv)
 • Der kan forekomme resultater i forbindelse med tests.
 • Der er dog også særskilte forløb, hvor vi også behandler helbredsmæssige oplysninger eller oplysninger om medlemskab af fagforening.

De registrerede oplysninger vil blive benyttet til at anvise dig vikariater og/eller faste stillinger. Oplysningerne kan således blive videregivet til vores potentielle kunder til brug for vurdering af om dine kvalifikationer matcher kundens ønsker. Dette sker i henhold til den opgave / det forløb som du har aftalt med Hartmanns A/S.
Oplysningerne gemmes som udgangspunkt i 6 måneder. Oplysninger til brug for Hartmanns regnskabsrevision gemmes i 5 regnskabsår.

Når du bruger vores hjemmeside indsamler, vi følgende personoplysninger:

For at fastlægge hvem, der besøger vores hjemmeside, samt genkende brugere fra besøg til besøg, bruger vi cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. På den måde får vi et bedre kendskab til vores brugere, og på den måde får vi mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester, så det passer til dine og øvrige brugeres interesser, samt muligheden for at vise vores brugere mere relevant indhold og markedsføringsmateriale.

Google Analytics

Brugerrelaterede statistikker indsamles via cookien analytics.js. Cookien opsamler oplysninger om din enheds placering ud fra IP-adressen, hvilke sider du besøger på hartmanns.dk samt hvor lang tid, du er på dem. Denne viden bruger vi til at optimere hartmanns.dk og give dig den bedst mulige oplevelse. Vi bruger systemer fra Google Analytics og Google User Content.
Ønsker du at fravælge cookies fra Google Analytics, kan du gøre det her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Hvem deler vi oplysningerne med?

Vi kan altid udveksle dine oplysninger med virksomheder, myndigheder og organisationer, som du har givet os samtykke til, så længe samtykket består.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod uautoriseret eller ulovlig behandling af personoplysninger og mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger. Dette jf. de sikkerhedskrav, som fremgår af "Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)" med de til enhver tid gældende ændringer og/eller tilføjelser.

Klageinstans

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

Tak for din tillid.