preload spinner

Medarbejderudvikling

Medarbejderudvikling


Når du vælger at investere i udvikling af dine medarbejdere, er du som leder med til at sikre, at de får en god forståelse og indsigt i deres personlige og falige styrker og svagheder. Det at få indsigt i sine personlige kompetencer er alfa omega for at sætte gang i en udvikling.

Medarbejderudvikling er en bred betegnelse. I Actief Hartmanns arbejder vi med personlig coaching, udvikling og afklaring på, hvad medarbejders udviklingspotentiale er.

Når man arbejder med medarbejderudvikling kan det være på individuelt niveau eller gruppeniveau alt efter, hvad målet er.


På individuelt niveau får du en personlig coach, der arbejder med dit udviklingspotentiale. I programmet er der en personprofilanalyse, afklaringsværktøj og dialogværktøj. Disse forløb faciliteres af vores erfarne seniorkonsulenter.

Der er ofte forskellige målsætninger for den enkelte medarbejder eller team. 

Indsatsområder på individ niveau kan fx være:

  1. Hvilke uudnyttede kompetencer er der?
  2. Hvad giver energi, og hvad tager energi?
  3. Hvordan får jeg styr på arbejde og arbejdsliv?
  4. Hvordan er jeg som kollega og at samarbejde med?

Indsatsområder på teamniveau kan fx være:

Man vælger et eller flere indsatser som teamet/gruppen skal arbejde med. 

  1. Arbejdsglæde, selvindsigt og forståelse for hinandens kompetencer
  2. Motivation i dagligdagen
  3. Samarbejde rollefordeling, opgaver og ansvar
  4. Profilbeskrivelse af teamet, sammensætning og udvikling

Resultatet

En gevinst ved at udvikle medarbejderne er, at det er med til at fastholde dem, og sikre at de går motiveret og glade på job. 
 

 

Medarbejderudvikling i samarbejde med Hartmanns kan ske i teams og/eller individuelt

Et udviklingsforløb skræddersys i tæt samarbejde med dig og i forhold til jeres behov. Actief Hartmanns faciliterer forløbene med vores erfarne seniorkonsulenter og erhvervspsykologer.

Som individuel medarbejder, der har behov for sparring, coaching og udvikling tilbyder vi også en klippekortsløsning.